Nyheder

6. juni 2024

Ny elektronisk nøgleboks

Nu kan kunstgræsbanen (bane 3) endelig lejes ud igen til vores kære gæster. Der er blevet indkøbt og monteret en smart, elektronisk nøgleboks. Hvis du er nysgerrig på at vide, hvordan den virker, så kan du læse mere lige her.

- Bestyrelsen
29. marts 2024

Kunstgræsbane under reparation

Vi gør opmærksom på at kunstgræsbanen (bane 3) er under vedligeholdelse/reparation. 

Der må gerne spilles på den, men vær obs på, at der kan være glat pga. mos. Det er på eget ansvar, at opholde sig på det glatte underlag. 

Banen forventes at være helt klar til Tennissportens Dag den 27. april. 

- Bestyrelsen
18. marts 2024

Generalforsamling 2024

Kære medlemmer. Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 4. april kl. 18.00 i klubben på Stadionvej 46, 5450 Otterup. 

Klubben sørger for pizza og øl/vand fra kl. 18.00 - 18.30, hvorefter vi tager hul på aftenens dagsorden.

Generalforsamlingen vil omfatte vigtige punkter vedrørende klubbens drift og fremtidige planer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af regnskab for 2023 til godkendelse og forslag til budget 2024 af kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg
    a) Valg af formand i lige år
    b) Valg af kasserer og sekretær i ulige år
    c) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter
    d) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalsamlingen, skal indgives til formanden senest 7 dage før. 

Vi ser frem til at se jer alle og til at få en givende og konstruktiv diskussion om klubbens fremtid.

- Bestyrelsen
6. marts 2024

Klargøring af banerne

Dagen for klargøring af banerne i år bliver søndag d. 24. marts kl. 10. Vi tænder for grillen og hygger os med lidt mad og drikkelse bagefter.

Husk at tilmelde jer inden d. 19. marts under "aktiviteter" i menuen. Vel mødt! 

- Bestyrelsen
4. marts 2024

Kunstgræsbanen

Det er pt. ikke muligt for gæster at booke bane 3, da nøglen og nøgleboksen er forsvundet. Vi arbejder på en løsning.

- Bestyrelsen