For gæster / guests

 1. Vores kunstgræsbane (bane 3) er til rådighed til dig som gæst.
 2. Medbring selv ketcher og bolde.
 3. Det koster 100 kr. i timen for at spille på banen.
 4. Man kan booke banen igennem Wannasport.dk ved at klik her: book en bane
 5. Følg instruktionerne på Wannasport ved at vælge "Tennis", scroll ned og tryk på "Otterup Tennisklub" og vælg derefter et tidspunkt.
 6. Betalingen foregår online.
 7. Du modtager en kode, som skal indtastes ved den elektroniske nøgleboks, som er monteret ved siden af dørhåndtaget.
 8. Du aktiverer det elektroniske touch-tastatur ved at placere hele håndfladen på boksen.
 9. Derefter indtastes koden, og boksen kan åbnes.
 10. Nøglen, som sidder i, bruges til at låse døren op.
 11. Husk at sætte nøglen i og luk boksen igen - ellers vil den bippe hele tiden.
 12. Husk at låse for døren igen, når du er færdig med at spille.
 13. God fornøjelse.


English: 

 1. Our artificial grass court (court 3) is available for you as a guest.
 2. Please bring your own racket and balls.
 3. It costs 100 DKK per hour to play on the court.
 4. You can book the court through Wannasport.dk by clicking here: book a court
 5. Follow the instructions on Wannasport by selecting "Tennis", scrolling down, and clicking on "Otterup Tennisklub" and then choosing a time slot.
 6. Payment is done online.
 7. You will receive a code that must be entered into the electronic key box, which is mounted next to the door handle.
 8. Activate the electronic touch keypad by placing your entire palm on the box.
 9. Then enter the code, and the box can be opened.
 10. The key inside is used to unlock the door.
 11. Remember to put the key back and close the box again - otherwise, it will beep continuously.
 12. Remember to lock the door again when you are finished playing.
 13. Enjoy your game.
 1. Vores kunstgræsbane (bane 3) er til rådighed til dig som gæst.
 2. Medbring selv ketcher og bolde.
 3. Det koster 100 kr. i timen for at spille på banen.
 4. Man kan booke banen igennem Wannasport.dk ved at klik her: book en bane
 5. Følg instruktionerne på Wannasport ved at vælge "Tennis", scroll ned og tryk på "Otterup Tennisklub" og vælg derefter et tidspunkt.
 6. Betalingen foregår online.
 7. Du modtager en kode, som skal indtastes ved den elektroniske nøgleboks, som er monteret ved siden af dørhåndtaget.
 8. Du aktiverer det elektroniske touch-tastatur ved at placere hele håndfladen på boksen.
 9. Derefter indtastes koden, og boksen kan åbnes.
 10. Nøglen, som sidder i, bruges til at låse døren op.
 11. Husk at sætte nøglen i og luk boksen igen - ellers vil den bippe hele tiden.
 12. Husk at låse for døren igen, når du er færdig med at spille.
 13. God fornøjelse.


English: 

 1. Our artificial grass court (court 3) is available for you as a guest.
 2. Please bring your own racket and balls.
 3. It costs 100 DKK per hour to play on the court.
 4. You can book the court through Wannasport.dk by clicking here: book a court
 5. Follow the instructions on Wannasport by selecting "Tennis", scrolling down, and clicking on "Otterup Tennisklub" and then choosing a time slot.
 6. Payment is done online.
 7. You will receive a code that must be entered into the electronic key box, which is mounted next to the door handle.
 8. Activate the electronic touch keypad by placing your entire palm on the box.
 9. Then enter the code, and the box can be opened.
 10. The key inside is used to unlock the door.
 11. Remember to put the key back and close the box again - otherwise, it will beep continuously.
 12. Remember to lock the door again when you are finished playing.
 13. Enjoy your game.