Generalforsamling 2019
Tidspunkt
28.03.2019 kl. 20.00 - 28.03.2019 kl. 21.30
Sted
Beskrivelse
Hej alle.
Så er det blevet tid til generalforsamling i tennisklubben
Torsdag d. 28/3 kl. 20.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Børn og unge
5. Baneudvalget
6. Kasseren fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab og orienterer om budgettet for sæsonen 2019/2020
7. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde minimum 7 dage før generalforsamlingen.
8. VALG:
- Formand vælges i lige år
- Kasseren vælges i ulige år
- Børn og unge ansvarlig
- Baneformand
- Suppleanter
9. Eventuelt
- Julefrokost?
- Sommerturnering?
Otterup Tennisklub